• Tilbakeføring av treaske til skog - Egenskaper, effekter og metoder 

      Hanssen, Kjersti Holt; Clarke, Nicholas; Dibdiakova, Janka (Rapport fra Skog og landskap;2014-9, Research report, 2014)
      Produksjon av aske fra trevirke har økt kraftig de siste ti årene, fordi biobrensel i stadig større grad blir tatt i bruk til fornybar varme- og energiproduksjon. Aske fra trevirke inneholder viktige næringsstoffer og kalk ...