• Dokumentasjon og erfaringer etter skogbrannen i Mykland 2008 - Sluttrapport 

      Nygaard, Per Holm; Brean, Roald (Rapport fra Skog og landskap;2014-2, Research report, 2014)
      Tilstanden på ei brannflate vil være bestemt av forholdene før brannen, slik som biomassefordeling, topografi, fuktighet og jordsmonn. Men også brannforløpet, hvor vindforholdene er helt avgjørende for en branns intensitet ...