• Kjenn din Sorbus. Rogn og asal i Norge 

      Grundt, Hanne Hegre; Salvesen, Per Harald (Rapport fra skog og landskap;23/11, Research report, 2011)
      Rapporten beskriver slekta rogn og asal (Sorbus) i Norge. Rapporten ønsker å spre kunnskap om variasjonen i slekta og være et hjelpemiddel for å gjenkjenne artene og for å kunne forvalte både artene og de genetiske ressursene ...