• Vegetasjon og beite i Nørdalen. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Os kommune 

   Rekdal, Yngve (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2015)
   Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. ...
  • Vegetasjon og utmarksbeite i Lyngen kommune. Rapport fra vegetasjonskartlegging 

   Haugen, Finn-Arne; Bjørklund, Per K. (Rapport fra Skog og landskap;2014-15, Research report, 2014)
   Vegetasjonskartet gir et bilde av mosaikken av vegetasjonstyper som plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. En oversikt over ...