• Miljøeffekter ved bruk av tre. Sammenstilling av kunnskap om tre og treprodukter 

      Alfredsen, Gry; Asbjørnsen, Bjørn Roger; Flæte, Per Otto; Larnøy, Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;03/2008, Research report, 2008)
      - Hvis man tar utgangspunkt i den energien som tømmeret representerer, går mindre enn 3 % av denne med til å fremskaffe dette tømmeret til industrien. Om lag halvparten av energiforbruket fra skogetablering til industritomt ...