• Markslag og jordsmonn på Haugehåtveit nedre, 833-97/10, i Tokke kommune, Telemark 

      Klakegg, Ove Mindor; Mjaavatten, Elling (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;12/07, Research report, 2007)
      Norsk Institutt for Skog og Landskap har etter oppdrag for Tove Bringsvær, Bø ajourført markslag og kartlagt jordsmonnet på dyrka mark på garden Haugehåtveit nedre i Tokke kommune. Jordsmonn og markslag er kartlagt etter ...