• Miljøeffekter ved bruk av tre. Sammenstilling av kunnskap om tre og treprodukter 

   Alfredsen, Gry; Asbjørnsen, Bjørn Roger; Flæte, Per Otto; Larnøy, Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;03/2008, Research report, 2008)
   - Hvis man tar utgangspunkt i den energien som tømmeret representerer, går mindre enn 3 % av denne med til å fremskaffe dette tømmeret til industrien. Om lag halvparten av energiforbruket fra skogetablering til industritomt ...
  • Sprekkdannelser i laftevirke. Effekt av å lage sagsnitt i virket 

   Flæte, Per Otto; Larnøy, Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;22/2009, Research report, 2009)
   Til laftevirke benyttes som regel grove tverrsnittsdimensjoner med innesluttet marg. Sprekker oppstår når virket tørker. Sprekkene vil normalt ta korteste vei fra overflaten og inn mot margen, noe som medfører at det på ...