• Kartlegging av stormskader på skog med ny teknologi 

   Solberg, Svein; Lohne, Tor Peder (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;2014-2, Research report, 2014)
   Skogbrand forsikring har uttrykt behov for å få oversikt over aktuell ny teknologi for å kartlegge skadeomfang i skog etter store stormkatastrofer. Vi gir en oversikt over de mest aktuelle fjernmålingsbaserte metodene og ...
  • Risikofaktorer for stormskader - Analyse basert på skader etter Dagmar 

   Solberg, Svein; Lohne, Tor Peder; Von Lüpke, Nikolas; Tarp, Peter (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2014)
   Formålet med denne studien var å identifisere risikofaktorer for stormskader basert på skadde felt etter stormen Dagmar 26. desember 2011. I tråd med erfaringer fra Norge og forskning fra andre land var hypotesen at omfanget ...