• Evaluering av RMP-2006. Kulturlandskapstiltak 

   Puschmann, Oskar; Reid, Svein Johan; Lågbu, Roar (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;02/2008, Research report, 2008)
   Denne evalueringen av kulturlandskapstiltakene i Regionale Miljøprogram (RMP) er utført på oppdrag fra Statens landbruksforvaltning (SLF). Rapporten er en evaluering av RMPs organisering med hensyn på kulturlandskapstiltak. ...
  • Påvirkning på biologisk mangfold fra veger og vegtrafikk. Forprosjekt 

   Thunes, Karl H; Bratli, Harald; Øyen, Bernt-Håvard (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;14/2010, Research report, 2010)
   Denne rapporten sammenfatter det meste av den informasjon som er tilgjengelig om påvirkninger fra veganlegg og vegtrafikk på biologisk mangfold på karplanter, epifyttiske moser og lav, og virvelløse dyr som kan relateres ...