• Gampedalen i Sigdal - En skoghistorisk rekonstruksjon med vekt på skogbrann 

      Rolstad, Jørund; Rolstad, Erlend; Storaunet, Ken Olaf (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;20/2010, Research report, 2010)
      Rapporten gir en oppsummering av skogshistorikken de siste 500 år i Gampedalen, Sigdal. Hovedvekten er lagt på å dokumentere historiske skogbranner, og hvordan disse har bidratt til å forme dagens skogbilde. Resultatene ...