• Ressursgrunnlaget og potensialet for økt aktivitet i skogbruket i Buskerud 

      Tomter, Stein Michael (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;09/2008, Research report, 2008)
      I "Embetsoppdraget" for 2007 fra Landbruks- og matdepartementet er Fylkesmannen gitt i oppdrag å utarbeide regionale strategier for økt avvirkning og aktivitet. Buskerud fylke gjennomfører dette arbeidet i perioden 2007-2009. ...