• Ahangaren Forest Damage Project: Final report, March 2011 

   Thunes, Karl Hilding; Vildanova, Gulusa (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;06/2012, Research report, 2012)
   The collapse of the Soviet Union in the Central Asian countries has led to enormous challenges for them ensuring a sustainable environment. Weak economies, weak institutions and lack of environmental sciences expertise ...
  • Helsetilstanden i norske skoger - resultater fra landsrepresentativ overvåking 2008 

   Timmermann, Volkmar; Hylen, Gro; Larsson, John Y. (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;14/2009, Research report, 2009)
   For alle de observerte treslagene, gran, furu og bjørk, ble det i 2008 registrert en økning i kronetettheten i forhold til året før. Dette er første gangen siden 2004 at det ble registrert en tydelig bedring for bartrærne. ...
  • Helsetilstanden i norske skoger. Resultater fra den landsrepresentative skogovervåkingen i 2010 

   Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Hylen, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;13/2011, Research report, 2011)
   Hos alle de overvåkete treslagene, gran, furu og bjørk, ble det i 2010 registrert en økning i kronetetthet i forhold til året før. Dette er tredje år på rad med en tydelig bedring for de tre overvåkete treslagene etter ...
  • Helsetilstanden i norske skoger. Resultater fra landsrepresentativ overvåking 1988-2007 

   Hylen, Gro; Larsson, John Y. (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;05/2008, Research report, 2008)
   For alle de observerte treslagene, gran, furu og bjørk, ble det registrert en nedgang i kronetettheten i 2007 i forhold til året før. Dette er det 4. året på rad at det blir registrert en tydelig nedgang for bartrærne, ...
  • Overvåking av bjørkeskog på Kårstø, Tysvær, Rogaland 

   Aamlid, Dan; Røsberg, Ingvald (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;01/2007, Research report, 2007)
   Kronevurdering av trærne på observasjonsflatene i 2006 viste at tilstanden fortsatt var god og som forventet ut fra vekstforholdene, og bekrefter de foregående undersøkelser. Vi kan ikke se at variasjon og forskjeller fra ...
  • Overvåking av bjørkeskog på Kårstø, Tysvær, Rogaland 

   Aamlid, Dan; Røsberg, Ingvald (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;07/2008, Research report, 2008)
   Kronevurdering av trærne på observasjonsflatene i 2007 viste at tilstanden fortsatt var god og som forventet ut fra vekstforholdene, og bekrefter de foregående års undersøkelser. Vi kan ikke tilskrive variasjon og forskjeller ...
  • Snutebilleundersøkelsen 2010 - Hedmark og Oppland 

   Hanssen, Kjersti Holt (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;02/2012, Research report, 2012)
   Rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse om skader i skogplantefelt etter gnag fra gransnutebille (Hylobius abietis). Til sammen 154 foryngelsesfelt på Sør- og Østlandet ble undersøkt, de fleste på høsten 2010, ...