• Olivinfuruskogen i Bjørkedalen: Skogshistorikk, økologi og forvaltning 

      Rolstad, Jørund (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;16/09, Research report, 2009)
      Furuskogen i Bjørkedalen, Volda, har vært gjenstand for konflikt mellom naturvern og skogbruk på grunn av en rekke særegne arter knyttet til olivinholdig berggrunn. På oppdrag fra Direktoratet for Naturforvaltning er ...