• Kartlegging av stormskader på skog med ny teknologi 

      Solberg, Svein; Lohne, Tor Peder (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;2014-2, Research report, 2014)
      Skogbrand forsikring har uttrykt behov for å få oversikt over aktuell ny teknologi for å kartlegge skadeomfang i skog etter store stormkatastrofer. Vi gir en oversikt over de mest aktuelle fjernmålingsbaserte metodene og ...