• Resultatkontroll Skogbruk/miljø. Rapport 2007 

   Unknown author (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;14/2008, Report, 2008)
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2013 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;2014-08, Research report, 2014)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2013, som omfatter resultatkontrollen for foryngelse, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Resultatene fra resultatkontrollen for ...