• Pelsdyrhold i Norge – avvikling, arbeidsforbruk og selskapsform 

      Hovland, Ivar; Bøe, Erik (NILF Notat;2012-21, Research report, 2012-11)
      Formålet med undersøkelsen var å belyse ulike forhold ved pelsdyrfarmere som har sluttet i næringa. Det er i notatet også gjort en vurdering av arbeidsforbruket i pelsdyrholdet og en opptelling av ulike selskapsformer blant ...