• Risiko i norsk oppdrettsnæring – resultater fra en spørreundersøkelse 

   Bergfjord, Ole Jakob (NILF Notat;2006-1, Research report, 2006-02)
   Fiskeoppdrett er utvilsomt en risikabel bransje. Likevel har det ikke tidligere blitt gjennomført undersøkelser for å finne ut hvordan oppdrettere vurderer risiko, hvilke risikokilder som anses som viktigst og hvordan ...
  • Risikoeksponering og risikostyring i havbruk og jordbruk en komparativ studie 

   Hegrenes, Agnar; Tveterås, Ragnar; Lien, Gudbrand; Bergfjord, Ole Jakob; Flaten, Ola (NILF Notat;2007-1, Research report, 2007-01)
   Alle næringer er utsatt for risiko. Det er vanlig å anta at de fleste personer, også bedriftsledere og aksjonærer, har risikoaversjon. De foretrekker en sikker inntekt framfor en usikker inntekt med samme forventning. På ...