• Landbruk og kompetansebehov i fjellregionen 

      Pettersen, Ivar; Haugsbø, Miriam Søgnen (NILF Notat;2012-26, Research report, 2012)
      Fjellregionen i Norge har et spesielt grunnlag for nærings- og samfunnsutvikling. Alt tyder på at dette ressursgrunnlaget har økende verdi. Det kan gi mulighet for alternative utviklingsretninger med ulike konsekvenser for ...