• Driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2004 

   Hovland, Ivar; Paulsen Rye, Siv Karin; Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2005-18, Research report, 2005-12)
   På oppdrag fra Landkreditt har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) gjennomført en undersøkelse på driftskredittkonto på basis av driftsgranskingene for 2004. Driftsgranskingsmaterialet for 2004 omfattet ...
  • Evaluering av avgiftssystemet for plantevernmidler i Norge 

   Prestvik, Anne; Netland, Jan; Hovland, Ivar (NILF Notat;2013-15, Research report, 2013)
   Denne rapporten gjør en evaluering av avgiftssystemet for plantevernmidler. Flere underliggende problemstillinger blir analysert og diskutert, blant annet fastsettelse av NAD, resistensutvikling, preparat med flere virksomme ...
  • Gjeld og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 

   Haukås, Torbjørn; Hovland, Ivar; Olsen, Anastasia (NILF Notat;2009-20, Research report, 2009-12)
   På oppdrag fra Landkreditt har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) gjennomført en gjeldsundersøkelse på basis av driftsgranskingene for 2008. Formålet med undersøkelsen er å se på gjeldsforhold og ...
  • Gjeld, driftskreditt og leasing i driftsgranskingsmaterialet for 2006 

   Hovland, Ivar; Olsen, Anastasia; Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2007-18, Research report, 2007-12)
   På oppdrag fra Landkreditt har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) gjennomført en gjeldsundersøkelse på basis av driftsgranskingene for 2006. Driftsgranskingsmaterialet for 2006 omfattet i alt 912 bruk ...
  • Gjeldsundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet 2001 

   Haukås, Torbjørn; Hovland, Ivar; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Notat;2002-39, Research report, 2002-11)
  • Gjeldsundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet 2003 

   Haukås, Torbjørn; Hovland, Ivar (NILF Notat;2004-25, Research report, 2004-12)
  • Pelsdyrhold i Norge – avvikling, arbeidsforbruk og selskapsform 

   Hovland, Ivar; Bøe, Erik (NILF Notat;2012-21, Research report, 2012-11)
   Formålet med undersøkelsen var å belyse ulike forhold ved pelsdyrfarmere som har sluttet i næringa. Det er i notatet også gjort en vurdering av arbeidsforbruket i pelsdyrholdet og en opptelling av ulike selskapsformer blant ...
  • Pelsdyrholdet i Norge – utvalgte emner 

   Hovland, Ivar (NILF Notat;2008-18, Research report, 2008-10)
   På oppdrag fra Dyrevernalliansen og Dyrebeskyttelsen i Norge har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) gjennomført en undersøkelse av pelsdyrnæringen. Undersøkelsen er i hovedsak basert på data fra ...