• Økonomien i landbruket i Trøndelag i 2010. Utviklingstrekk 2001–2010. Tabellsamling 2006–2010 

   Knutsen, Inger Sofie Murvold; Holien, Svein Olav; Krokann, Knut; Paulsen Rye, Siv Karin; Folstad, Kristin Stokke (NILF Notat;2012-9, Research report, 2012-04)
   «Driftsgranskinger i jord- og skogbruk» er en årlig regnskapsundersøkelse, der det på landsbasis er med om lag 850 gardsregnskap hvert år. Trøndelag har de siste årene vært representert med 130 bruk. I tillegg til ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag. Utviklingstrekk 2000– 2009. Tabellsamling 2005–2009 

   Staven, Kjell; Sjelmo, Otto; Krokann, Knut; Bonesmo, Helge Sverre; Holien, Svein Olav; Paulsen Rye, Siv Karin; Frislid, Liv Grethe Berge; Knutsen, Inger Sofie Murvold (NILF Notat;2011-4, Research report, 2011)
   «Driftsgranskinger i jord- og skogbruk» er en årlig regnskapsundersøkelse, der det på landsbasis er med omlag 850 gardsregnskap hvert år. Trøndelag har de siste årene vært representert med 130 bruk. I tillegg til ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag. Utviklingstrekk 2002–2011. Tabellsamling 2007–2011 

   Staven, Kjell; Holien, Svein Olav; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin; Knutsen, Inger Sofie Murvold (NILF Notat;2013-8, Research report, 2013)
   «Driftsgranskinger i jord- og skogbruk» er en årlig regnskapsundersøkelse, der det på landsbasis er med omlag 850 gardsregnskap hvert år. Trøndelag har de siste årene vært representert med ca. 130 bruk. I tillegg til ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag. Utviklingstrekk 2003–2012. Tabellsamling 2008–2012 

   Staven, Kjell; Ystad, Eystein; Holien, Svein Olav; Paulsen Rye, Siv Karin; Knutsen, Inger Sofie Murvold (NILF Notat;2014-6, Research report, 2014)
   Trønderske bønder økte sine produksjonsinntekter i 2012. Årets resultat er det beste på fem år når det gjelder familiens arbeidsfortjeneste per årsverk i de fleste driftsformer. Størst inntektsøkning hadde brukene med ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag. Utviklingstrekk 2004-2013. Tabellsamling 2009-2013. 

   Staven, Kjell; Ystad, Eystein; Vasseljen, Jostein; Holien, Svein Olav; Rye, Siv Karin Paulsen; Knutsen, Inger Sofie Murvold (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   Etter økte driftsresultater i 2012 ble det en nedgang i resultat for trøndersk landbruk i 2013. Trønderske gårdsbruk hadde i gjennomsnitt 254 700 kroner per årsverk som ve-derlag til alt arbeid og egenkapital i 2013. ...