• Betalingsvillighet for landbrukets produksjon av kollektive goder. En litteraturgjennomgang. 

   Spissøy, Arild; Milford, Anna Birgitte; Prestegard, Sjur Spildo (NILF Notat;2012-11, Research report, 2012-04)
   NILF gjennomførte i 2011 et mindre oppdrag for Landbruks- og matdepartementet (LMD) der det ble foretatt en gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur med hensyn til hvor forskningen står når det gjelder befolkningens ...
  • Grensehandel – utvikling, årsaker og virkning 

   Milford, Anna Birgitte; Spissøy, Arild; Pettersen, Ivar (NILF Notat;2012-17, Research report, 2012-10)
   • Det har vært en betydelig økning i grensehandel siden midten på 1990-tallet. Fra 2008 til 2011 økte det totale grensehandelbeløpet med 29 % til 11,5 milliarder, mens antallet turer økte med 21 % til 7 millioner (SSB ...
  • Hva skal det være: epler i løsvekt eller emballert Butikkforsøk med norske, økologiske epler 

   Milford, Anna Birgitte (NILF Notat;2012-5, Research report, 2012-03)
   Denne rapporten er en oppsummering av et delprosjekt som ble gjennomført i forbindelse med samarbeidsprosjektet «Norsk økologisk frukt til forbrukar». Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med BAMA og butikkjeden Safari ...
  • Inn på tunet. Resultater fra en spørreundersøkelse 

   Knutsen, Heidi; Milford, Anna Birgitte (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   I januar/februar 2015 ble det gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant Inn på tunet-bruk som enten er godkjente eller under godkjenning hos Matmerk. Undersøkelsen ble gjennomført som en elektronisk undersøkelse, ...
  • Tid for satsing på landbruk i Afrika 

   Aalerud, Ellen Henrikke; Milford, Anna Birgitte (NILF Notat;2011-13, Research report, 2011)
   Dette notatet drøfter behovet for forretningsmessige investeringer i jordbruket i Afrika sør for Sahara, og noen forutsetninger for at slike investeringer kan gi utviklingseffekt. Notatet presenterer noe av bakgrunnen for ...
  • Årsaker til manglende motivasjon for økologisk dyrkning blant norske frukt-, bær- og grønnsaksdyrkere 

   Milford, Anna Birgitte (NILF Notat;2014-9, Research report, 2014)
   Økologisk areal til produksjon av grønnsaker, poteter, frukt og bær har i de senere år gått ned, og flere spørreundersøkelser viser at det er et fåtall av de konvensjonelle produsentene som vurderer å legge om til økologisk ...
  • Økologisk frukt og bær i Norge. Hvor mye produseres og hvordan omsettes det? 

   Milford, Anna Birgitte (NILF Notat;2012-15, Research report, 2012-06)
   Dette notatet gir en oversikt over produksjonen av økologisk frukt og bær i Norge i 2010. Notatet er basert på en spørreundersøkelse som ble sendt alle Debio-godkjente frukt- og bærprodusenter høsten 2011, samt tallmateriale ...