• Evaluering av avgiftssystemet for plantevernmidler i Norge 

      Prestvik, Anne; Netland, Jan; Hovland, Ivar (NILF Notat;2013-15, Research report, 2013)
      Denne rapporten gjør en evaluering av avgiftssystemet for plantevernmidler. Flere underliggende problemstillinger blir analysert og diskutert, blant annet fastsettelse av NAD, resistensutvikling, preparat med flere virksomme ...