• Omsettelige melkekvoter. Betalingsevne og effekter 

      Nordlund, Anders; Stornes, Ole Kristian; Hegrenes, Agnar; Sjelmo, Otto (NILF Notat;2009-11, Research report, 2009-05)
      En partssammensatt arbeidsgruppe vurderte i 2006 2007 omsetningsordningen for melkekvoter. NILF fikk i oppdrag å belyse enkelte sider ved kvoteomsetning og å gi innspill til arbeidsgruppa på utvalgte temaer. Disse temaene ...