• Økonomiske virkemidler i ernæringspolitikken 

      Gustavsen, Geir Wæhler (NILF Notat;2005-9, Research report, 2005-06)
      Mange sykdommer er relatert til kostholdet. Forekomsten av overvekt, hjertekarsykdommer, enkelte kreftsykdommer og diabetes kan påvirkes ved hjelp av matvareforbruket. Dette notatet tar for seg hva som er skrevet i ...