• En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken 

      Stornes, Ole Kristian (NILF Notat;2008-5, Research report, 2008-01)
      I 2003 startet Tine Meieriet Nord opp prosjektet NyGiv i nordnorsk melkeproduksjon. Formålet med prosjektet var i første rekke å gjennomføre et lederskaps- og bedriftsutviklingsprogram for gårdbrukere. NyGiv er nå avsluttet. ...