• Avling og avlingskvalitet i økologisk dyrka gras-raudkløvereng - samla analyse av eldre forsøksdata 

   Steinshamn, Håvard; Adler, Steffen Andreas; Frøseth, Randi Berland; Lunnan, Tor; Torp, Torfinn; Bakken, Anne Kjersti (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2014)
   Det er behov for å vite kva ein kan vente seg av avling og avlingskvalitet i økologisk dyrka eng til bruk i taktisk og strategisk planlegging av økologisk mjølkeprodukjson. Formålet med dette arbeidet var å utnytte ...
  • Dyrkingsforsøk med luserne og raudkløver 

   Lunnan, Tor; Stürite, Ievina (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2015)
   Kløver og luserne har interesse i engdyrkinga på grunn av biologisk N-fiksering, høgt proteininnhald og lågt fiberinnhald. Nye norske sortar av luserne har betre overvintringseigenskapar enn utanlandske sortar og kan utvide ...
  • Terroir på norsk - husdyrprodukter med lokal identitet 

   Bele, Bolette; Sickel, Hanne (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2015)
   Forskning og utvikling knyttet til «terroir» og «terroirprodukter» skjer både innenfor samfunnsfaglige og naturfaglige forskningsmiljøer. Bioforsk har i tre år hatt en tverrfaglig, intern forskergruppe som har prøvd å ...