Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolberg, Svein
dc.contributor.authorHeggem, Eva Solbjørg Flo
dc.contributor.authorSøvde, Nils Egil
dc.contributor.authorMcInnes, Harold
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2017-04-19T09:27:11Z
dc.date.available2017-04-19T09:27:11Z
dc.date.created2017-04-06T10:20:26Z
dc.date.issued2017-04-19
dc.identifier.isbn978-82-17-01850-6
dc.identifier.issn2464-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2437722
dc.description.abstractTrefall på linjene forårsaket av vind og snø er et stort og økende problem for nettselskapene. En endring av skogbehandlingen kan redusere dette problemet. En langsiktig oppbygging av stabil skog bør gjøres der det i dag er ungskog, og dette gjøres i hovedsak ved å gi tynne ut i ungskogfasen og la trærne får god plass til å utvikle solide rotsystemer og trestammer, samt å tilstrebe en homogen skog med rettvokste trær med regelmessige, symmetriske trekroner. Man oppnå da en høy enkelttre-stabilitet. Det anbefales at trærne langs kraftlinjene generelt har et D/H-forhold på minst 1,5 (diameter i brysthøyde målt i cm dividert på trehøyde målt i m), mens dette forholdet bør økes der det er høy risiko eller høy KILE-kostnad, og det kan reduseres der risiko og KILE er lav. Der det i dag er eldre og gammel skog må man unngå hogst, eller være varsom med hogst, særlig bredding og tynning. I eldre og gammel skog består stabiliteten i stor grad av sosial stabilitet, dvs at trærne støtter og skjermer hverandre, og den sosial stabiliteten reduseres ved hogst. Hvor langt man bør gå i en ny og endret skogbehandling på en gitt linjestrekning avhenger av risikofaktorer og konsekvens (KILE –kostnader) på denne strekningen. I det langsiktige arbeidet med å bygge opp stabil skog fra ungskogfasen må man ta hensyn til risikofaktorene på stedet som sådan. Disse risikofaktorene består av jorddybde og andre jordbunnsforhold som påvirker trærnes mulighet til solid forankring med rotsystemet, av den terrengmessige eksponeringen for vind, samt hvor klimatisk utsatt stedet er for sterk vind og sterke snøfall med våt snø. I det kortsiktige arbeidet der man har eldre og gammel skog må man også ta hensyn til risikofaktorene ved den skoen som står der nå. Dette er faktorer som D/H-forhold, trehøyde, treslag, homogenitet på skogen og trærnes helsetilstand.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIBIOnb_NO
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;3(65) 2017
dc.subjectSkognb_NO
dc.subjectForestnb_NO
dc.subjectSnønb_NO
dc.subjectSnownb_NO
dc.titleSkogbehandling langs kraftlinjer. Teorigrunnlagnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Skogbruk: 915nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Forestry: 915nb_NO
dc.source.pagenumber39nb_NO
dc.source.volume3nb_NO
dc.source.issue65/2017nb_NO
dc.identifier.cristin1464001
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 10131nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel