• Bærekraftig skogbruk i Norge 

   Tomter, Stein Michael; Dalen, Lars Sandved (Book, 2014)
   Rapporten sammenstiller datagrunnlag som gir en samlet presentasjon av utvikling og status for de norske skogene. Oversikten er basert på både Skog og landskaps forskning og landsdekkende og langsiktige undersøkelser av ...
  • Trebehandling - innovasjon, metoder og trender 

   Gobakken, Lone Ross; Larnøy, Erik; Alfredsen, Gry; Dalen, Lars Sandved (Others, 2014)
   I Norge har vi en lang tradisjon for å bygge i tre. Fra vikingskip og stavkirker til moderne høyhus i massivtre: Treteknologisk kunnskap danner grunnlaget for estetisk og funksjonell bruk av tre som byggemateriale. Riktig ...