• Barlind og kristtorn - små trær med stor betydning 

      Myking, Tor (Others, 2005)
      Barlind (Taxus baccata) og kristtorn (Ilex aquifolium) har en lang og mangslungen felles historie med oss mennesker i nord. Nedtegnelser om artene fi nnes allerede i norrøn mytologi, og mannedrap, kreftbekjempelse og dekor ...