• Skjøtsel av fjellbjørkeskog for husdyrbeite 

      Rekdal, Yngve (Others, 2011)
      I Skandinavia dannar fjellbjørkeskog eit belte mellom barskogen si øvre grense og snaufjellet. Dette beltet kan vera frå 100- 200 høgdemeter. Fleire sterke arealbruksinteresser er knytt til fjell bjørkeskogen. Tradisjonelt ...