• Håndbok i registrering av livsmiljøer i Norge. Miljøregistrering i skog - biologisk mangfold 

   Baumann, Camilla; Gjerde, Ivar; Blom, Hans H.; Sætersdal, Magne; Ørnelund Nilsen, Jan-Erik; Løken, Beate; Ekanger, Ivar (Report, 2002)
   Håndboka består av heftene: Bakgrunn og prinsipper (Hefte 1) - Livsmiljøer i skog (Hefte 2) - Instruks for registrering 2001 (Hefte 3) - Veileder for rangering og utvelgelse 2002 (Hefte 4)
  • Spredningsøkologi hos skoglevende kryptogamer 

   Rolstad, Jørund; Gjerde, Ivar; Schei, Fride Høistad (Book, 2012)
   Spredning er en grunnleggende egenskap hos alle levende organismer som gjør det mulig å kolonisere nye levesteder når de gamle forsvinner. Det har vært uttrykt bekymring for at skoglevende kryptogamer er begrenset av dårlig ...