• Barlind og kristtorn - små trær med stor betydning 

   Myking, Tor (Others, 2005)
   Barlind (Taxus baccata) og kristtorn (Ilex aquifolium) har en lang og mangslungen felles historie med oss mennesker i nord. Nedtegnelser om artene fi nnes allerede i norrøn mytologi, og mannedrap, kreftbekjempelse og dekor ...
  • Bærekraftig skogbruk i Norge 

   Tomter, Stein Michael; Dalen, Lars Sandved (Book, 2014)
   Rapporten sammenstiller datagrunnlag som gir en samlet presentasjon av utvikling og status for de norske skogene. Oversikten er basert på både Skog og landskaps forskning og landsdekkende og langsiktige undersøkelser av ...
  • Den store Apteringsboka. 

   Birkeland, Terje; Nybakk, Erlend; Finstad, Knut (Book, 2008-04)
   Den Store Apteringsboka omhandler verdi- og fordelingsaptering i hogstmaskiner, og forhold som påvirker apteringa og mulighetene vi har til å påvirke tømmerutfallet.