• Den store Apteringsboka. 

      Birkeland, Terje; Nybakk, Erlend; Finstad, Knut (Book, 2008-04)
      Den Store Apteringsboka omhandler verdi- og fordelingsaptering i hogstmaskiner, og forhold som påvirker apteringa og mulighetene vi har til å påvirke tømmerutfallet.