• Genressurser som levende kulturminner. Kulturminneåret 2009 

      Ukjent forfatter (Brosjyre fra Skog og landskap;3/09, Others, 2009)
      Genressurser i landbruket er biologisk mangfold og arvemateriale knyttet til våre anstrengelser for å dekke grunnleggende behov for mat, hus, klær og varme. Norsk genressurssenter arbeider for bevaring og bruk av genetisk ...