Show simple item record

dc.contributor.authorSolberg, Svein
dc.contributor.authorLohne, Tor Peder
dc.contributor.authorVon Lüpke, Nikolas
dc.contributor.authorTarp, Peter
dc.date.accessioned2017-04-21T08:12:21Z
dc.date.available2017-04-21T08:12:21Z
dc.date.created2014-08-14T10:41:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2440227
dc.description.abstractFormålet med denne studien var å identifisere risikofaktorer for stormskader basert på skadde felt etter stormen Dagmar 26. desember 2011. I tråd med erfaringer fra Norge og forskning fra andre land var hypotesen at omfanget av stormskader avhenger av topografiske forhold, jordbunnsforhold og skoglige forhold. Et datasett med 100 stormskade felt, samt et referansefelt med lite skader for hvert av dem, ble etablert. Forklaringsvariable for stormrisiko ble generert fra feltregistreringer, fra topografi-data, fra løsmassekart over Norge og fra skogbruksplaner. Vi benyttet en ‘conditional logistic regression’, som er spesielt tilpasset datasett med parvise observasjoner (skade versus ikke-skade). Resultatene var langt på vei tråd med hypotesene, og viste at risikoen for stormskader varierer med topografiske forhold, jordbunnsforhold og skoglige forhold. For topografiske forhold viste analysene økt risiko på koller og øvre lisider, og TOPEX-variablene understøttet dette. For jordbunnsforhold var det generelt noe svake utslag, hvor en høyere risiko på grunt jordsmonn ble indikert. For skoglige forhold gav analysene flere resultater i tråd med hypotesene. Som ventet var det klare effekter av kant, og særlig av ny kant. Effekter av tynning var noe uklare, men indikerte økt risiko ved mange tynninger. Tynning er et tveegget sverd når det gjelder stormskader, ved at man på kort sikt øker risikoen, men på lang sikt reduserer risikoen. Det er derfor vanskelig å utforme en god tynningsvariabel som kan fungere mot denne dualiteten. Risikoen var høyere i blandingsskog enn i reine bestand. Dette stemmer med en hypotese om at innblanding av løvtrær øker risikoen i granbestand, men det stemmer ikke med at furu virker stabiliserende. Ensjiktet skog var mer utsatt en flersjiktet, noe som kan forklares ved at ensjktet skog ofte har stått tett i ungdommen og dermed fått svak rotutvikling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for Skog og landskapnb_NO
dc.relation.ispartofOppdragsrapport fra Skog og Landskap
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport fra Skog og Landskap;
dc.relation.urihttp://www.skogoglandskap.no/filearchive/oppdragsrapport_01_14_risikofaktorer_for_stormskader_analyse_basert_pa_skader_etter_dagmar.pdf
dc.subjectstormnb_NO
dc.subjectskogskadernb_NO
dc.titleRisikofaktorer for stormskader - Analyse basert på skader etter Dagmarnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi: 911nb_NO
dc.source.pagenumber12nb_NO
dc.source.issue01nb_NO
dc.identifier.cristin1146811
dc.relation.projectSkog og landskap: 347028nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record