• Årsrapport 2003 fra forskningsprosjektet ”Etablering av lauvskog” 

   Fløistad, Inger (Grønn kunnskap e;8(101) 2004, Research report, 2004)
   Prosjektet ”Etablering av lauvskog” skal gjennomføres innenfor tidsrammen 01.01.2002 –31.12.2005. Prosjektansvarlig er Torleiv Tho, leder ved Reiersøl og Lyngdal planteskoler AS. Faglig prosjektleder er Inger S. Fløistad, ...
  • Årsrapport 2004 fra forskningsprosjektet ”Etablering av lauvskog” 

   Fløistad, Inger (Grønn kunnskap e;8(128) 2004, Research report, 2004)
   Prosjektet ”Etablering av lauvskog” skal gjennomføres innenfor tidsrammen 01.01.2002 –31.12.2005. Prosjektansvarlig er Torleiv Tho, leder ved Reiersøl og Lyngdal planteskoler AS. Faglig prosjektleder er Inger S. Fløistad, ...
  • Årsrapport 2005 fra forskningsprosjektet ”Etablering av lauvskog” 

   Fløistad, Inger (Grønn kunnskap e;9(126) 2005, Research report, 2005)
   Prosjektet ”Etablering av lauvskog” har blitt gjennomført i perioden 01.01.2002 –31.12.2005. Prosjektansvarlig har vært Torleiv Tho, leder ved Reiersøl og Lyngdal planteskoler AS. Faglig prosjektleder er Inger S. Fløistad, ...