Now showing items 60-79 of 120

  • Pestalotiopsis spp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101J) 2003, Research report, 2003)
   Soppen Pestalotiopsis spp. er svært vanleg her i landet, spesielt på ulike bartre. Denne soppen vert ofte omtala som ein sekundær skadegjerar, men spesielt på ulike sypressartar, tyder mykje på at Pestalotiopsis er ein ...
  • Phaeocryptopus nudus 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101C) 2003, Research report, 2003)
  • Phomopsis spp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101A) 2003, Research report, 2003)
  • Phytophthora spp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101G) 2003, Research report, 2003)
   Algesoppartar innan slekta Phytophthora gjer stor skade i norske planteskular, klyppegrøntfelt, parkar, anlegg og privathagar. Lawsonsypress er spesielt utsett for denne skadegjeraren.
  • Pithya cupressina (oransje greinbeger) 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101T) 2003, Research report, 2003)
   Pithya cupressina (oransje greinbeger) er ein sjeldan sopp som er på lista over truga artar i Noreg. I 2001 vart denne soppen funnen på ein prøve av Juniperus x media ’Mint Julep’ i Ås kommune.
  • Polyfage predatorer i jordbruksområder 

   Andersen, Arild (Grønn kunnskap e;7(114) 2003, Research report, 2003)
   Mange insektgrupper inneholder rovdyr som er nyttige i jordbruksområder ved å spise skadedyr. Mest kjent er vel marihøner, som er spesialister på å spise bladlus. De er fargerike og dagaktive, noe som gjør at vi lett blir ...
  • Potensial for dyrking av fôrmais i Noreg 

   Bakken, Anne Kjersti; Nesheim, Lars; Harbo, Olav; Johansen, Astrid; Wikmark, Thorbjørn (Grønn kunnskap e;9(106) 2005, Research report, 2005)
   Ulike sortar av fôrmais vart i åra 2002-2004 dyrka i forsøk på Jæren og ved Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag. I to av åra vart plastdekke frå våren av lagt inn som forsøksfaktor. På grunnlag av oppnådd avlingsmengde og ...
  • Produksjon av proteinråvarer til økologisk kraftfôr 

   Olberg, Ellen Kristine; Strøm, Turid; Rogneby, Thor Johannes; Abrahamsen, Unni; Eltun, Ragnar (Grønn kunnskap e;9(104) 2005, Research report, 2005)
   Det er skrevet en rapport om dyrking og bruk av proteinråvarer i økologisk landbruk. Proteinvekster som erter, lupin, åkerbønne og rybs/raps er aktuelle fôrmidler både til drøvtyggere, fjørfe og gris. Proteinbehovet til ...
  • Pucciniastrum epilobii (edelgranrust) 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101U) 2003, Research report, 2003)
   Edelgranrust er sjeldan eit stort problem i juletrefelt, men det er registrert ein del skade på nordmannsedelgran. Angrepne nåler vert brune, krøllar seg og fell av, og toppskota kan verta skeive. Denne rustsoppen har ...
  • Rasjonelle opplegg for høsting av urter til ulike markeder. En oversikt over teknisk utstyr, resultat og erfaringer 

   Dragland, Steinar (Grønn kunnskap e;8(120F) 2004, Research report, 2004)
   Artikkelen er skrevet som bakgrunn for innlegg på Nordisk konferanse om produksjon, foredling og salg av urter, Hamar, 23.-24. aug. 2004. Sammendrag fra Planteforsk Grønn forskning nr 30, 2002, 25 sider.
  • Redusert jordarbeiding til høstkorn 

   Bakkegard, Mikkel; Lindemark, Per Ove; Strand, Einar; Tørresen, Kirsten (Grønn kunnskap e;9(116) 2005, Research report, 2005)
   Redusert jordarbeiding til høstkorn er lite utbredt i Norge. Forsøk viser imidlertid at det er fullt mulig å få dette til. Håndtering av fersk halm stiller imidlertid krav til utstyret som skal benyttes. Ved direktesåing ...
  • Registreringer av biologiske verdier på Rinnleiret og utkast til skjøtselsplan for Rinnleiret naturreservat, Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag 

   Bele, Bolette; Thingstad, Per Gustav; Norderhaug, Ann (Grønn kunnskap e;9(120) 2005, Research report, 2005)
   Strandengområdene på Rinnleiret er av internasjonal til nasjonal verdi i forhold til botaniske og ornitologiske kvaliteter. Deler av Rinnleiret ble endelig fredet som naturreservat i 1995 og verneområdet har store ...
  • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2002. A) Sorter som er ferdig testet 

   Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Grønn kunnskap;7(11) 2003, Research report, 2003-07)
   Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Statens landbrukstilsyn (Landbrukstilsynet). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. Prøvingen er ...
  • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2002. B) Sorter som ikke er ferdig testet 

   Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Grønn kunnskap;7(12) 2003, Research report, 2003-07)
   Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Statens landbrukstilsyn (Landbrukstilsynet). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. Prøvingen er ...
  • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2003. A. Sorter som er ferdig testet 

   Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Grønn kunnskap e;8(124) 2004, Research report, 2004)
   Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet (tidligere Landbrukstilsynet) ( www.mattilsynet.no ). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. ...
  • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2003. B. Sorter som ikke er ferdig testet 

   Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Grønn kunnskap e;8(125) 2004, Research report, 2004)
   Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet (tidligere Landbrukstilsynet) ( www.mattilsynet.no ). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. ...
  • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2004. A. Sorter som er ferdig testet 

   Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Planteforsk Grønn kunnskap e;9(102) 2005, Research report, 2005)
   Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet (tidligere Landbrukstilsynet) ( www.mattilsynet.no ). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. ...
  • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2004. B. Sorter som ikke er ferdig testet 

   Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Planteforsk Grønn kunnskap e;9(103) 2005, Research report, 2005)
   Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet (tidligere Landbrukstilsynet) ( www.mattilsynet.no ). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. ...
  • Resultater av offisiell verdiprøving i gras til grøntanlegg 1999-2002. Totalsammendrag for hele forsøksperioden 

   Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Grønn kunnskap;7(13) 2003, Research report, 2003-10)
   Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Statens landbrukstilsyn (Landbrukstilsynet). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. Verdiprøvingen ...
  • Rhizophusråte (skjeggmugg) 

   Toppe, Brita; Fløistad, Erling (Grønn kunnskap e;8(123A) 2004, Research report, 2004)
   Rhizophus stolonifer er ein svak parasitt som årleg fører til betydelege utfall i julestjerne. Soppen gjer størst skade i stressa eller skadde planter under fuktige og varme forhold. God hygiene og klimastyring er viktige ...