Now showing items 84-103 of 120

  • Sar (Satureja hortensis), prøvedyrking 2000-2004 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;9(119) 2005, Research report, 2005)
   Sar (Satureja hortensis), som også er kalla sommarsar, er ein eittårig vekst som kan bli opp til 40 cm høg. Denne krydderurten kan dyrkast på dei fleste stader i Noreg. Som krydder er sar mykje brukt i blandingskrydder. ...
  • Sclerophoma sp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101V) 2003, Research report, 2003)
   I 2003 vart det funne store mengder sporehus og sporar av soppen Schlerophoma på visnande årsskot av vanleg gran i Vestfold og Rogaland. I 2004 vart det stadfesta Schlerophoma-angrep på nordmannsedelgran i Rogaland.
  • Seiridium sp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101W) 2003, Research report, 2003)
   I Noreg vart soppen Seiridium funnen i 2002 på ein skadd tujahekk i Fredrikstad. Frå andre stader i verda er det kjent at denne soppen dannar kreftsår og fører til visning av nåler og skot.
  • Sharkavirus på Plomme - en farlig virussjukdom 

   Blystad, Dag-Ragnar (Grønn kunnskap e;7(120) 2003, Research report, 2003)
   Sharkavirus på plomme (eng.: plum pox potyvirus) er et av flere plantevirus som kan infisere plomme, men er mer skadelig enn de andre fordi det gir alvorlige fruktskader. Artikkelen inneholder en god del symptombilder.
  • Sirococcus sp. 

   Talgø, Venche; Andersen, Morten N.; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101X) 2003, Research report, 2003)
   Sirococcus kan vera problematisk på gran i skogplanteskular. Soppen kan vera frøoverført og angrep fører til at nye skot på gran heng og vert brune.
  • Sitronmelisse (Melissa officinalis), prøvedyrking 2000-2005 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;9(128) 2005, Research report, 2005)
   Sitronmelisse(Melissa officinalis), er en art som vil ha mykje sol og god jod. Overvintringa er avhengig av snødekke og haustetidspunkt. Overvintrar sikkert berre i dei beste klimasonene. Planten kjem frå middelhavslanda. ...
  • Sjukdommer og skadedyr på korsblomstra grønnsaker 

   Fagertun, Liv; Hofsvang, Trond; Meadow, Richard; Taksdal, Gudmund (Planteforsk: Grønn kunnskap;, Research report, 2003)
   Publikasjonen er en revidert utgave av Småskrift 7/94. som omhandler de viktigste sjukdommer og skadegjørere i korsblomstra vekster.
  • Skjøtselsplan for Dekkerhusvågen, Vikna kommune, Nord-Trøndelag 

   Bele, Bolette; Thingstad, Per Gustav; Norderhaug, Ann (Grønn kunnskap e;9(101) 2005, Research report, 2005)
   Strandengområdene i Dekkerhusvågen, Vikna kommune i Nord-Trøndelag gis regional/nasjonal verdi på grunnlag av plantemangfoldet. De siste tiårene har området imidlertid vært under gjengroing på grunn av opphøret i beitebruken. ...
  • Skjøtselsplan for Schivevollen, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag 

   Bele, Bolette; Rosef, Line; Norderhaug, Ann (Grønn kunnskap e;9(125) 2005, Research report, 2005)
   Skjøtselsplanen gir anbefalninger for restaurerings- og skjøtselstiltak som skal gjenåpne og opprettholde de gjengroende eng- og skogsområdene ved småbruket Schivevollen i Trondheim kommune. Det er gjennomført planteregistreringer ...
  • Slurv med vask gir sprøyteskade 

   Skuterud, Rolf (Grønn kunnskap e;7(122) 2003, Research report, 2003)
   Slurv med vask av sprøyteutstyr fører hvert år til sprøyteskader. Det er ikke alltid tilstrekkelig å vaske sprøyta bare med vann. Det sikreste er å bruke et av de anbefalte vaskemiddel, og da fortrinnsvis det som er oppgitt ...
  • Sluttrapport frå prosjektet ”Utrydding av eplebladgallmygg (Dasineura mali) i Ullensvang og Gvarv” 

   Jaastad, Gunnhild; Hesjedal, Kåre; Edland, Torgeir (Grønn kunnskap e;8(107) 2004, Research report, 2004)
   Vi må innsjå at vi har fått eit nytt skadedyr i Norge. Dette er eit skadedyr som er viktig for unge plantingar av eple, og eit skadedyr der det må setjast inn tiltak seint i sesongen i høve til andre skadedyr som er naturlege ...
  • Snegler som skadedyr på planter 

   Hofsvang, Trond (Grønn kunnskap e;7(123) 2003, Research report, 2003)
   Sneglene er viktige i nedbrytningsprosessen av plantemateriale i naturen. Noen ganske få arter kan opptre som skadedyr på planter i jord- og hagebruk. Områder med høy fuktighet, moderate temperaturer og milde vintre utgjør ...
  • Solsikke (Helianthus spp.). Erfaringer med produksjon av snittblomster på friland 

   Dragland, Steinar; Baardseth, Anna Ingberg; Bøhmer, Eli Dæhlin; Baardseth, Aksel (Planteforsk Grønn kunnskap e;9(109) 2005, Research report, 2005)
   I perioden 2002-2004 var det tre gardbrukere i Hamarregionen som sammen med Planteforsk Kise gjennomførte et brukerstyrt prosjekt om produksjon og salg av solsikke. Prosjektet fikk økonomisk støtte fra Statens nærings- og ...
  • Soppsjukdomen heggeflekk- eit litteraturoversyn 

   Børve, Jorunn (Grønn kunnskap e;8(129) 2004, Research report, 2004)
   Heggeflekk er den mest alvorlege soppsjukdomen på surkirsebær. Angrep kan føra til både omfattande avlingstap i året med infeksjon og i åra etter. Heggeflekk har liknande livvssyklus som epleskurv og difor potensiale til ...
  • Sortsvalg i artar av urter for produksjon av te og krydder 

   Børtnes, Gunnhild (Grønn kunnskap e;8(120C) 2004, Research report, 2004)
   Artikkelen er skrevet som bakgrunn for innlegg på Nordisk konferanse om produksjon, foredling og salg av urter, Hamar, 23.-24. aug. 2004
  • Sphaeropsis sapinea 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101Y) 2003, Research report, 2003)
   Sphaeropsis sp. vart funnen på ein einer (Juniperus communis) med fleire visne kvistar og daudt bar i planteskulen på NLH i 2001. Sphaeropsis er ein skadegjerar ein finn verda over. Soppen gir kreftsår og daude nåler og ...
  • Strasseria geniculata 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101Z) 2003, Research report, 2003)
   Strasseria geniculata vart funnen på ei furu med sterkt nålefall på området til NLH i 2001. Frå utlandet er det kjent at denne soppen kan vera problematisk på småplanter. På tømmerstokker er dette ein av fleire blåvedsoppar.
  • Survey of the pine wood nematode (PWN) Bursaphelenchus xylophilus in Norway 2002 

   Magnusson, Christer; Overgaard, H.; Nyeggen, Hans; Thunes, Karl H; Salinas, Solveig H.; Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;8(104) 2004, Research report, 2004)
   In this survey of 2002, 600 samples were collected from 83 forest blocks in the counties Akershus, Buskerud, Oppland and Østfold. The sampling activity involved 16 municipallities situated mainly within the three zone sites ...
  • Survey of the pine wood nematode (PWN) Bursaphelenchus xylophilus in Norway 2003 

   Magnusson, Christer; Nyeggen, Hans; Thunes, Karl H; Salinas, Solveig H.; Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;8(119) 2004, Research report, 2004)
   In this survey of 2003, 600 samples were collected from 96 forest blocks in the counties of Aust-Agder and Vest-Agder in southern Norway. The sampling activity involved 19 municipalities situated mainly within the two zone ...
  • Svovelkalk mot skurv - gammalt preparat med ny aktualitet 

   Stensvand, Arne; Meland, Jan; Røen, Dag (Grønn kunnskap e;7(125) 2012, Research report, 2003)
   Artikkelen skildrar situasjonen for godkjenning av svovelkalk (kalsiumpolysulfid) i Noreg og nokre andre europeiske land, korleis preparatet virkar, resultat frå norske forsøk og praktisk tilråding ved bruk av preparatet.