Now showing items 105-120 of 120

  • The 8th International symposium on Plum and Prune. Breeding 

   Vangdal, Eivind (Grønn kunnskap e;8(112C) 2004, Research report, 2004)
  • The 8th International symposium on Plum and Prune. Plant protection and ecological production 

   Vangdal, Eivind (Grønn kunnskap e;8(112I) 2004, Research report, 2004)
  • The 8th International symposium on Plum and Prune. Propagation and growing techniques 

   Vangdal, Eivind (Grønn kunnskap e;8(112F) 2004, Research report, 2004)
  • The 8th International symposium on Plum and Prune. Sharka 

   Vangdal, Eivind (Grønn kunnskap e;8(112D) 2004, Research report, 2004)
  • Thekopsora areolata (lokkrust) 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101Æ) 2003, Research report, 2003)
   Lokkrust er fyrst og fremst ein sjukdom på konglar av gran, men kan også gi unormal vekst av nye skot. Konglane kan vera fulle av lett synlege sporehus og kongleskjella vil sprika. Angrepne toppar bøyer seg over mot den ...
  • Thysanophora penicillioides 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101L) 2003, Research report, 2003)
   Soppen Thysanophora penicillioides fører etter alt å døma til sterkt nålefall på nordmannsedelgran. Denne soppen er også funnen på fleire andre edelgran- og granartar her i landet.
  • Torv til strø og talle i Nord-Norge 

   Uhlig, Christian; Fjelldal, Erling (Grønn kunnskap e;9(108) 2005, Research report, 2005)
   Strø og andre former for underlag i fjøs har stor betydning både for dyrenes helse, produkt-kvalitet, bondens arbeidsmiljø og ikke minst for bondens økonomi. I norsk husdyrbruk er det et økende behov for tallestrø med bra ...
  • Tospovirus - farlige virussjukdommer 

   Blystad, Dag-Ragnar (Grønn kunnskap e;7(127) 2003, Research report, 2003)
   To farlige skadegjørere i virusslekten tospovirus har gjort skade i norske veksthuskulturer de siste årene. Tomatbronsetoppvirus (tomato spotted wilt tospovirus) og Impatiens-nekroseflekkvirus (Impatiens necrotic spot ...
  • Tørråte i potet - biologi og bekjempelse 

   Hermansen, Arne; Nordskog, Berit (Grønn kunnskap e;7(129) 2003, Research report, 2003)
   Tørråtesoppen (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary.) finnes i nesten alle områder av verden hvor det dyrkes poteter. Den har imidlertid størst skadeomfang i de tempererte klimasonene. I Norge er tørråte den viktigste ...
  • Ugrasmidler i potet 

   Skuterud, Rolf (Grønn kunnskap e;7(130) 2003, Research report, 2003)
   Handelspreparatene Fenix, Titus 25 DF og Agil 100 EC ble i 1996 godkjent mot ugras i potetåker. Disse preparatene virker mot ulike ugrasarter. Delvis supplerer de virkeområdet til tidligere godkjente preparat slik at flere ...
  • Vekstavslutning hos gras og anbefaling om frist om høsten for spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding 

   Bonesmo, Helge Sverre; Karlsen, Stein Rune; Bakken, Anne Kjersti; Høgda, Kjell Arild (Grønn kunnskap e;9(110) 2005, Research report, 2005)
   Årsvekst og vekstavslutting hos timotei samt minimum og maksimum N-opptak om høsten er beregna for fem år ved Holt i Troms, Kvithamar ved Trondheimsfjorden, Storsteigen i Østerdalen, Tomb i Østfold, og Øksnevad på Jæren. ...
  • Virussjukdommer i potet 

   Munthe, Tor (Grønn kunnskap e;7(131) 2003, Research report, 2003)
   Potet er sterkt utsatt for virussjukdommer. Det er særlig to grunner til dette: 1. Potet er mottakelig for flere ulike virus enn de fleste andre planteslag. 2. De fleste plantevirus sprer seg systemisk til alle deler ...
  • Volutella buxi 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101Ø) 2003, Research report, 2003)
   Soppen Volutella buxi er registrert som skadegjerar på buksbom i Rogaland. Toppskota på plantene vert lyse, sjølv om ein har gjødsla rikeleg. Seinare vert blada gule til bronsefarga. Skot kan dauda.
  • Årsrapport 2003 fra forskningsprosjektet ”Etablering av lauvskog” 

   Fløistad, Inger (Grønn kunnskap e;8(101) 2004, Research report, 2004)
   Prosjektet ”Etablering av lauvskog” skal gjennomføres innenfor tidsrammen 01.01.2002 –31.12.2005. Prosjektansvarlig er Torleiv Tho, leder ved Reiersøl og Lyngdal planteskoler AS. Faglig prosjektleder er Inger S. Fløistad, ...
  • Årsrapport 2004 fra forskningsprosjektet ”Etablering av lauvskog” 

   Fløistad, Inger (Grønn kunnskap e;8(128) 2004, Research report, 2004)
   Prosjektet ”Etablering av lauvskog” skal gjennomføres innenfor tidsrammen 01.01.2002 –31.12.2005. Prosjektansvarlig er Torleiv Tho, leder ved Reiersøl og Lyngdal planteskoler AS. Faglig prosjektleder er Inger S. Fløistad, ...
  • Årsrapport 2005 fra forskningsprosjektet ”Etablering av lauvskog” 

   Fløistad, Inger (Grønn kunnskap e;9(126) 2005, Research report, 2005)
   Prosjektet ”Etablering av lauvskog” har blitt gjennomført i perioden 01.01.2002 –31.12.2005. Prosjektansvarlig har vært Torleiv Tho, leder ved Reiersøl og Lyngdal planteskoler AS. Faglig prosjektleder er Inger S. Fløistad, ...