Now showing items 39-58 of 120

  • Kabatina spp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101Q) 2003, Research report, 2003)
   Soppar innan slekta Kabatina har i mange år ført til daude nåler og skot på tuja, einer og sypress i Noreg. I 2002 vart denne soppen også registrert på skadde nåler av nobeledelgran.
  • Kjempebjønnkjeks (Heracleum mantegazzianum Sommer & Levier) – biologi, forekomst og bekjemping 

   Sjursen, Helge; Netland, Jan (Grønn kunnskap e;8(111) 2004, Research report, 2004)
   Kjempebjønnkjeks er en 2-4 m høy, to-årig skjermplante. Den ligner på tromsøpalme, som er noe lavere og er flerårig. Den førstnevnte arten ble innført til Norge som prydplante på 1800-tallet, mens den sistnevnte ble innført ...
  • Koriander (Coriandrum sativum), prøvedyrka på Indre Østland 1999-2002 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;8(126) 2004, Research report, 2004)
   Ved Planteforsk Kise i Hedmark vart det i åra 1999 til 2003 prøvedyrka koriander (Coriandrum sativum). Avlingar og oljeinnhald synte at det er mogeleg å dyrka koriander for oljeproduksjon i Norge. Forutsetningane er lang ...
  • Korncystenematode, Heterodera filipjevi, forekomst, skade og bekjempelse 

   Holgado, Ricardo (Grønn kunnskap e;7(110) 2003, Research report, 2003)
   Undersøkelser i 1955 – 1963 og i 1995 - 1998 har vist at korncystenematoder er vanlig i områder med korndyrkning fra Sør-Norge til Nordland 65,5ºN. Dette er det nordligste funnet av korncystenematoder som noen gang er gjort ...
  • Korncystenematodene Heterodera avenae og H. filipjevi - bekjempelse med resistente sorter 

   Holgado, Ricardo; Andersson, Stig (Grønn kunnskap e;7(111) 2003, Research report, 2003)
   Ved bekjempelse av korncystenematoder ved hjelp av resistenssorter av korn, er det viktig å vite hvilke arter og patotyper av korncystenematoder som finnes i jorda, så en kan benytte riktig kornsort. Ved hjelp av resistente ...
  • Kryddersalvie (Salvia officinalis), prøvedyrking 2000-2004 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;9(129) 2005, Research report, 2005)
   Kryddersalvie (Salvia officinalis),er ein fleirårig halvbusk som høyrer til leppeblomstfamilien. Kryddersalvie kan overvintre i dei beste klimasonene i landet. Planten har sterk smak og lukt. Friske blad blir brukt i salatar ...
  • Kryddertimian (Thymus vulgaris), prøvedyrking 2000-2004 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;9(107) 2005, Research report, 2005)
   Åtte sortar av kryddertimin har vore prøvd ved Planteforsk Kise i Hedmark, i fleire forsøksringar og hjå dyrkarar i åra 2000 til 2004. Overlevinga av kryddertimian vintrane frå 2001 til 2004 var god ved Planteforsk Kise. ...
  • Landbruksmeteorologi for landbruk og miljø 

   Sivertsen, Tor Håkon; Magnus, Håkon; Rafoss, Trond (Grønn kunnskap e;8(106) 2004, Research report, 2004)
   Fagområdet landbruksmeteorologi er kort beskrevet som en kobling av fysisk meteorologi mot biologiske kunnskaper med anvendelse i plantedyrking. Landbruksmeteorologiens plass i Planteforsk som et eget prosjekt, ...
  • Lavdosepraparat godkjent mot ugras i grasmark 

   Skuterud, Rolf (Grønn kunnskap e;7(112) 2003, Research report, 2003)
   Lavdosepreparatene Gratil WG 75 og Harmony DF 75 er nå godkjent mot ugras i grasmark. Disse preparatene har sin styrke først og fremst mot høymole, og ved at de i stor grad skåner kløveren. Sammenlignet med dagens godkjente ...
  • Lavendel (Lavendula angustifolia), prøvedyrka på indre Østland 2002-2004 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;8(122) 2004, Research report, 2004)
   Fire sortar av lavendel har vore prøvd på Planteforsk Kise frå 2002 til 2004. Overvintringa på indre Østland var langt betre enn vi hadde forventa. Best var ein klon frå ein privathage i Sogn. Denne overvintra 100 %, hadde ...
  • Liggeplasser i to etasjer til sau i økologisk drift 

   Hansen, Inger; Lukkassen, Arne; Lind, Vibeke (Grønn kunnskap e;8(109) 2004, Research report, 2004)
   Vinteren 2004 testet Plantforsk Tjøtta fagsenter ut en løsning med liggeplasser i to etasjer, kalt double-decker (d-d), til sau i økologisk drift. Double-deckerne ble laget av forskalingsplater med lengder på 240 cm og ...
  • Lirula macrospora (granbarstripesopp) 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101M) 2003, Research report, 2003)
   Granbarstripesopp er vanleg på gran i Sør-Noreg. Angrep fører til daude nåler og dermed redusert vekst. Trea vert ikkje heilt øydelagde, men prydverdien i anlegg vert redusert. Soppen angrip 10-40 år gamle grantre, og den ...
  • Lophodermium spp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101R) 2003, Research report, 2003)
   Lophodermium spp. fører til nålefall på fleire bartreartar. På furu er L. seditiosum (ekte furuskytte) den viktigaste årsaka til at furunåler fell av for tidleg.
  • Merian (Oreganum majorana), prøvedyrking 1999-2004 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;9(118) 2005, Research report, 2005)
   Åtte navnesortar og tre frøparti av merian vart prøvde ut ved Planteforsk Kise og ein del andre stader i åra 1999 til 2004. Merian må dyrkast som eittårig plante i Norge. Unge stilkar og blad, både friske og tørka, blir ...
  • Mg-mangel 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101F) 2003, Research report, 2003)
   Magnesiummangel fører til store skadar på ulike bartre-artar. I nokre felt med lawsonsypress (Chamaecyparis lawsoniana) er skadane så omfattande at baret ikkje er salsvare. Også i mange juletrefelt, spesielt i nordmannsedelgran ...
  • Minerfluer på korn og gras 

   Andersen, Arild (Grønn kunnskap e;7(117) 2003, Research report, 2003)
   Artikkelen beskriver arter, utbredelse, utseende, biologi, vertplanter, skadeomfang, bekjempelse for forskjellige minerfluer som går på korn og gras. Artikkelen er en revidert utgave av Småskrift 9/89.
  • Nectria spp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101S) 2003, Research report, 2003)
   Ulike artar innan soppslekta Nectria er vanleg på mange ulike grøntanleggsplanter her i landet. Både bar- og lauvtre kan verta angrepne, og då særleg etter at plantene er såra ved skjering/klypping. Soppen kan gi sprukken ...
  • Nematodeproblem og jordtrøtthet i frukt 

   Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;8(103) 2004, Research report, 2004)
   Nematoder er en av flere faktorer under benevnelsen jordtrøtthet. I Norge finnes det i dag ikke godkjente kjemiske plantevernmidler til bekjempelse av nematoder. Bruk av biologiske metoder kan være en løsning. Innen ...
  • Nematoder på frukttrær. En pilotstudie, og noen tiltak 

   Magnusson, Christer; Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;7(132) 2003, Research report, 2003)
   Frukttrær er en langsiktig kultur, hvor angrep av planteparasittære nematoder kan føre til avlingstap og tredød. Nematodenes effekter på frukttrær beror av nematodeartenes oppformeringsevne og skadelighet på det aktuelle ...
  • Nematoder som nyttedyr i jordbærproduksjon 

   Salinas, Solveig Haukeland (Grønn kunnskap e;7(128) 2003, Research report, 2003)
   Nyttenematoder (insektpatogene nematoder: Steinernema og Heterorhabditis) kan brukes til mikrobiologisk bekjempelse av insektskadedyr. I dag finnes nematodene på markedet og brukes mest mot hærmygg i veksthus. I Norge er ...