Now showing items 74-93 of 120

  • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2003. A. Sorter som er ferdig testet 

   Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Grønn kunnskap e;8(124) 2004, Research report, 2004)
   Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet (tidligere Landbrukstilsynet) ( www.mattilsynet.no ). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. ...
  • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2003. B. Sorter som ikke er ferdig testet 

   Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Grønn kunnskap e;8(125) 2004, Research report, 2004)
   Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet (tidligere Landbrukstilsynet) ( www.mattilsynet.no ). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. ...
  • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2004. A. Sorter som er ferdig testet 

   Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Planteforsk Grønn kunnskap e;9(102) 2005, Research report, 2005)
   Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet (tidligere Landbrukstilsynet) ( www.mattilsynet.no ). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. ...
  • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2004. B. Sorter som ikke er ferdig testet 

   Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Planteforsk Grønn kunnskap e;9(103) 2005, Research report, 2005)
   Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet (tidligere Landbrukstilsynet) ( www.mattilsynet.no ). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. ...
  • Resultater av offisiell verdiprøving i gras til grøntanlegg 1999-2002. Totalsammendrag for hele forsøksperioden 

   Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Grønn kunnskap;7(13) 2003, Research report, 2003-10)
   Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Statens landbrukstilsyn (Landbrukstilsynet). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. Verdiprøvingen ...
  • Rhizophusråte (skjeggmugg) 

   Toppe, Brita; Fløistad, Erling (Grønn kunnskap e;8(123A) 2004, Research report, 2004)
   Rhizophus stolonifer er ein svak parasitt som årleg fører til betydelege utfall i julestjerne. Soppen gjer størst skade i stressa eller skadde planter under fuktige og varme forhold. God hygiene og klimastyring er viktige ...
  • Rhizosphaera spp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101H) 2003, Research report, 2003)
   Rhizosphaera spp. kan føra til sterkt nålefall på gran- (Picea spp.) og edelgran (Abies spp.). I nokre juletrefelt her i landet, spesielt i nordmannsedelgran (Abies nordmanniana), er dette eit så stort problem at sprøyting ...
  • Rotsårnematoder på potet 

   Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;7(119) 2003, Research report, 2003)
   For første gang i Norge er det påvist skade av såkalt rotsårmematoder på potet. Foreløpig er det påvist betydelig skade på to potetfelt i henholdsvis Eidskog og Grue. Planteforsk, Plantevernet går derfor ut med en generell ...
  • Rotstokkròte - ein ny jordbærsjukdom 

   Stensvand, Arne; Semb, Lars (Grønn kunnskap e;7(118) 2003, Research report, 2003)
   Rotstokkròte som er årsaka av algesoppen Phytophthora cactorum (Leb. & Cohn) Schroet., vart påvist i jordbær første gong i 1992 i Noreg. Til no er det i sortane Elsanta, Inga, Jonsok, Korona, Nora, Polka og Zefyr at ...
  • Russiske engvekstsorter i Norge 

   Larsen, Arild; Daugstad, Kristin (Grønn kunnskap e;9(111) 2005, Research report, 2005)
   Utveksling av engvekstsorter mellom Nordvest-Russland og Norge kan være av interesse, og dyrkingsverdien av noen russiske sorter ble prøvd under norske forhold. En sort fra hver av artene timotei, hundegras, engsvingel og ...
  • Sar (Satureja hortensis), prøvedyrking 2000-2004 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;9(119) 2005, Research report, 2005)
   Sar (Satureja hortensis), som også er kalla sommarsar, er ein eittårig vekst som kan bli opp til 40 cm høg. Denne krydderurten kan dyrkast på dei fleste stader i Noreg. Som krydder er sar mykje brukt i blandingskrydder. ...
  • Sclerophoma sp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101V) 2003, Research report, 2003)
   I 2003 vart det funne store mengder sporehus og sporar av soppen Schlerophoma på visnande årsskot av vanleg gran i Vestfold og Rogaland. I 2004 vart det stadfesta Schlerophoma-angrep på nordmannsedelgran i Rogaland.
  • Seiridium sp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101W) 2003, Research report, 2003)
   I Noreg vart soppen Seiridium funnen i 2002 på ein skadd tujahekk i Fredrikstad. Frå andre stader i verda er det kjent at denne soppen dannar kreftsår og fører til visning av nåler og skot.
  • Sharkavirus på Plomme - en farlig virussjukdom 

   Blystad, Dag-Ragnar (Grønn kunnskap e;7(120) 2003, Research report, 2003)
   Sharkavirus på plomme (eng.: plum pox potyvirus) er et av flere plantevirus som kan infisere plomme, men er mer skadelig enn de andre fordi det gir alvorlige fruktskader. Artikkelen inneholder en god del symptombilder.
  • Sirococcus sp. 

   Talgø, Venche; Andersen, Morten N.; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101X) 2003, Research report, 2003)
   Sirococcus kan vera problematisk på gran i skogplanteskular. Soppen kan vera frøoverført og angrep fører til at nye skot på gran heng og vert brune.
  • Sitronmelisse (Melissa officinalis), prøvedyrking 2000-2005 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;9(128) 2005, Research report, 2005)
   Sitronmelisse(Melissa officinalis), er en art som vil ha mykje sol og god jod. Overvintringa er avhengig av snødekke og haustetidspunkt. Overvintrar sikkert berre i dei beste klimasonene. Planten kjem frå middelhavslanda. ...
  • Sjukdommer og skadedyr på korsblomstra grønnsaker 

   Fagertun, Liv; Hofsvang, Trond; Meadow, Richard; Taksdal, Gudmund (Planteforsk: Grønn kunnskap;, Research report, 2003)
   Publikasjonen er en revidert utgave av Småskrift 7/94. som omhandler de viktigste sjukdommer og skadegjørere i korsblomstra vekster.
  • Skjøtselsplan for Dekkerhusvågen, Vikna kommune, Nord-Trøndelag 

   Bele, Bolette; Thingstad, Per Gustav; Norderhaug, Ann (Grønn kunnskap e;9(101) 2005, Research report, 2005)
   Strandengområdene i Dekkerhusvågen, Vikna kommune i Nord-Trøndelag gis regional/nasjonal verdi på grunnlag av plantemangfoldet. De siste tiårene har området imidlertid vært under gjengroing på grunn av opphøret i beitebruken. ...
  • Skjøtselsplan for Schivevollen, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag 

   Bele, Bolette; Rosef, Line; Norderhaug, Ann (Grønn kunnskap e;9(125) 2005, Research report, 2005)
   Skjøtselsplanen gir anbefalninger for restaurerings- og skjøtselstiltak som skal gjenåpne og opprettholde de gjengroende eng- og skogsområdene ved småbruket Schivevollen i Trondheim kommune. Det er gjennomført planteregistreringer ...
  • Slurv med vask gir sprøyteskade 

   Skuterud, Rolf (Grønn kunnskap e;7(122) 2003, Research report, 2003)
   Slurv med vask av sprøyteutstyr fører hvert år til sprøyteskader. Det er ikke alltid tilstrekkelig å vaske sprøyta bare med vann. Det sikreste er å bruke et av de anbefalte vaskemiddel, og da fortrinnsvis det som er oppgitt ...