• Bladveps på lind 

   Sagen, Toril; Johansen, Nina S (Grønn kunnskap e;7(102) 2003, Research report, 2003)
   De to siste årene har larver av bladvepsen Caliroa annulipes gjort stor skade på lindetrær i Ås-området. Det er 2 generasjoner per år, den første opptrer på forsommeren, den andre på ettersommeren. Andre generasjon gjør ...
  • Nytteorganismer mot hærmygg i julestjerne 

   Sundbye, Anette; Johansen, Nina S (Grønn kunnskap e;7(116) 2003, Research report, 2003)
   Hærmygg (Sciaridae spp.) kan være et stort problem i dyrking av julestjerne. Per i dag finnes det ingen godkjente kjemiske midler som har tilfredsstillende virkning. Aktuelle biologiske bekjempelsesmidler er nematoder ...
  • Søramerikansk minerflue - biologi og tiltak 

   Johansen, Nina S (Grønn kunnskap e;7(126) 2003, Research report, 2003)
   Det har vært utbrudd av søramerikansk minerflue (Liriomyza huidobrensis) i et veksthus og flere planteutsalg i Norge sommeren 2002. Minerflua har spredt seg til friland rundt veksthuset og utsalgsstedene, men er ikke påvist ...