• Bekjempelse av tørråte i potet i 2004. Varsling og middelvalg 

   Hermansen, Arne; Nærstad, Ragnhild (Grønn kunnskap e;8(110) 2004, Research report, 2004)
   Tørråte i potet krever i de fleste potetdistrikter mange sprøytinger for å holdes under kontroll. I likhet med de siste årene kommer vi med en omtale av varsling og middelvalg i forbindelse med bekjempelsen av denne viktige ...
  • Bekjempelse av tørråte i potet i 2005. Varsling og middelvalg 

   Hermansen, Arne; Nærstad, Ragnhild (Grønn kunnskap e;9(113) 2005, Research report, 2005)
   Tørråte i potet krever i de fleste potetdistrikter mange sprøytinger for å holdes under kontroll. I likhet med de siste årene kommer vi med en omtale av varsling og middelvalg i forbindelse med bekjempelsen av denne viktige ...