• Dagligvarehandel og mat 2010 

   Kjuus, Johanne (Dagligvarehandel og mat;2010, Research report, 2010-04)
   Norsk dagligvarehandel lever av å formidle mat og andre dagligvarer til norske forbrukere og har stor betydning for forbrukernes dagligvaretilbud. Tilgjengelighet og utvalg, pris og kvalitet avhenger av tilpasningen i ...
  • Dagligvarehandel og mat 2011 Perspektiver for verdikjedene for matvarer 

   Gabrielsen, Tommy Staahl; Pettersen, Ivar (Dagligvarehandel og mat;2011, Research report, 2011)
   Analyser av tilgjengelige data for tilpasninger i verdikjeden for matvarer i Norge bekrefter at norske forbrukere betaler en betydelig høyere pris for dagligvarene enn konsumentene i våre naboland. Én viktig årsak synes å ...
  • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2007 

   Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2007, Research report, 2008-12)
   Hovudformålet med driftsgranskingane er å vise årlege resultat og meir langsiktige utviklingslinjer for økonomien på gardsbruk der inntekta frå jordbruket har eit vesentleg omfang. Driftsgranskingane byggjer på ...
  • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2008 

   Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2008, Research report, 2009-12)
  • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2009 

   Kristiansen, Berit (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2009, Research report, 2010-12)
   Driftsgranskingane skal vise årlege resultat, og meir langsiktige utviklingslinjer, for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del av den samla inntekta ...
  • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2010 

   Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2010, Research report, 2011-12)
   Driftsgranskingane skal vise årlege resultat, og meir langsiktige utviklingslinjer, for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del av den samla inntekta ...
  • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2011 

   Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2011, Research report, 2013-01)
   Driftsgranskingane skal vise årlege resultat, og meir langsiktige utviklingslinjer, for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del av den samla inntekta ...
  • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2012 

   Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2012, Research report, 2013-12)
   Driftsgranskingane skal vise årlege resultat, og meir langsiktige utviklingslinjer, for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del av den samla inntekta ...
  • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2013 

   Kristiansen, Berit (Driftsgranskninger i jordbruk;2013, Research report, 2014)
   Driftsgranskingane skal vise årlege resultat og meir langsiktige utviklingslinjer for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del av den samla inntekta ...
  • Driftsgranskinger i jord- og skogbruk. Regnskapsresultater 2001 

   Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2001, Research report, 2002-10)
  • Driftsgranskinger i jord- og skogbruk. Regnskapsresultater 2002 

   Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2002, Research report, 2003-10)
  • Driftsgranskinger i jord- og skogbruk. Regnskapsresultater 2003 

   Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2003, Research report, 2004-11)
  • Driftsgranskinger i jord- og skogbruk. Regnskapsresultater 2004 

   Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2004, Research report, 2005-12)
   Hovedformålet med driftsgranskingene er å presentere årlige resultater, og mer langsiktige utviklingslinjer, for økonomien på gårdsbruk der inntekter fra jordbruket har et vesentlig omfang. Driftsgranskingene bygger ...
  • Driftsgranskinger i jord- og skogbruk. Regnskapsresultater 2005 

   Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2005, Research report, 2006-12)
   Hovedformålet med driftsgranskingene er å presentere årlige resultater, og mer langsiktige utviklingslinjer, for økonomien på gårdsbruk der inntekter fra jordbruket har et vesentlig omfang. Driftsgranskingene bygger ...
  • Driftsgranskinger i jord- og skogbruk. Regnskapsresultater 2006 

   Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2006, Research report, 2007-12)
   Hovudformålet med driftsgranskingane er å presentere årlege resultat og den meir langsiktige utviklinga for økonomien på gardsbruk der inntekta frå jordbruket har eit vesentleg omfang. Driftsgranskingane byggjer på ...
  • Mat og industri 2000 Status og utvikling i norsk nærings- og nytelsesmiddelindustri 

   Gudem, Runhild (Mat og industri;1, Research report, 2000)
   Etter seks år med høy økonomisk vekst, var det klare tegn til stagnasjon i norsk økonomi i 1999. Til tross for lav aktivitetsvekst gikk likevel sysselsettingen litt opp. Aktuelle prognoser viser en relativt svak vekst i ...
  • Mat og industri 2009. Status og utvikling i norsk matindustri 

   Nordlund, Anders (Mat og industri;2009, Research report, 2009-04)
   Norsk matindustri er en sentral aktør i den norske matkjeden og en stor bidragsyter til verdiskaping i norsk industri. Norsk matindustri er Norges nest største industribransje etter verkstedindustrien og står for 19 prosent ...
  • Mat og industri 2010. Status og utvikling i norsk matindustri 

   Nordlund, Anders (Mat og industri;2010, Research report, 2010-04)
  • Mat og industri 2011 - Status og utvikling i norsk matindustri 

   Steine, Gro; Kjuus, Johanne (Mat og industri;2011, Research report, 2011-09)
   Norsk matindustri produserer varer hovedsakelig til det norske forbrukermarkedet og er en sentral, og en helt nødvendig del av en komplett verdikjede for mat. Matindustrien er en stor avtaker av produkter fra norsk ...
  • Mat og industri 2012. Status og utvikling i norsk matindustri 

   Rålm, Per Christian; Hval, Julie Nåvik (Mat og industri;2012, Research report, 2012-09)
   Norsk matindustri produserer varer hovedsakelig til det norske forbrukermarkedet og er en sentral, og en helt nødvendig del av en komplett verdikjede for mat. Matindustrien er en stor avtaker av produkter fra norsk ...