Now showing items 25-28 of 28

  • Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 

   Knutsen, Heidi (Utsyn over norsk landbruk;2010, Research report, 2010-10)
   I år er det 16. gang «Utsyn over norsk landbruk» blir utgitt. Årets utgave er omarbeidet og noe kortere enn siste års utgaver. Utsynets tema er norsk landbruk, og delen om internasjonalt landbruk er derfor konsentrert om ...
  • Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2011 

   Knutsen, Heidi (Utsyn over norsk landbruk;2011, Research report, 2011)
   I 2011 er det 17. gang «Utsyn over norsk landbruk» blir utgitt. Utsynets tema er norsk landbruk, men internasjonale forhold som påvirker det norske landbruket er også omtalt. Formålet med publikasjonen er å gjøre en del ...
  • Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2013 

   Knutsen, Heidi (Utsyn over norsk landbruk;2013, Research report, 2013)
   Formålet med publikasjonen er å gjøre en del av den informasjonen som årlig blir publisert innenfor landbruksområdet, fra blant annet Statistisk sentralbyrå, Budsjettnemnda for jordbruket og NILF, mer oversiktlig og lettere ...
  • Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014 

   Knutsen, Heidi (Utsyn over norsk landbruk;, Research report, 2014)
   Formålet med publikasjonen er å samle en del av den informasjonen som årlig blir publisert innenfor landbruksområdet, fra blant annet Statistisk sentralbyrå, Budsjettnemnda for jordbruket og NILF. Felles for mye av denne ...