• Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 

      Knutsen, Heidi (Utsyn over norsk landbruk;2010, Research report, 2010-10)
      I år er det 16. gang «Utsyn over norsk landbruk» blir utgitt. Årets utgave er omarbeidet og noe kortere enn siste års utgaver. Utsynets tema er norsk landbruk, og delen om internasjonalt landbruk er derfor konsentrert om ...