• Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2013 

      Kristiansen, Berit (Driftsgranskninger i jordbruk;2013, Research report, 2014)
      Driftsgranskingane skal vise årlege resultat og meir langsiktige utviklingslinjer for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del av den samla inntekta ...