• Mat og industri 2015. Status og utvikling i norsk matindustri 

      Kårstad, Signe (Mat og industri;, Report, 2015)
      Norsk matindustri er en av Norges største fastlandsindustrier og har stor sysselsetting i distriktene med bedrifter spredt ut over hele landet. Matindustrien er en stor avtaker av produkter fra norsk primærnæring, og med ...