• Dagligvarehandel og mat 2011 Perspektiver for verdikjedene for matvarer 

      Gabrielsen, Tommy Staahl; Pettersen, Ivar (Dagligvarehandel og mat;2011, Research report, 2011)
      Analyser av tilgjengelige data for tilpasninger i verdikjeden for matvarer i Norge bekrefter at norske forbrukere betaler en betydelig høyere pris for dagligvarene enn konsumentene i våre naboland. Én viktig årsak synes å ...