• Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2007 

   Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2007, Research report, 2008-12)
   Hovudformålet med driftsgranskingane er å vise årlege resultat og meir langsiktige utviklingslinjer for økonomien på gardsbruk der inntekta frå jordbruket har eit vesentleg omfang. Driftsgranskingane byggjer på ...
  • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2010 

   Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2010, Research report, 2011-12)
   Driftsgranskingane skal vise årlege resultat, og meir langsiktige utviklingslinjer, for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del av den samla inntekta ...
  • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2011 

   Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2011, Research report, 2013-01)
   Driftsgranskingane skal vise årlege resultat, og meir langsiktige utviklingslinjer, for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del av den samla inntekta ...
  • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2012 

   Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2012, Research report, 2013-12)
   Driftsgranskingane skal vise årlege resultat, og meir langsiktige utviklingslinjer, for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del av den samla inntekta ...
  • Driftsgranskinger i jord- og skogbruk. Regnskapsresultater 2002 

   Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2002, Research report, 2003-10)
  • Driftsgranskinger i jord- og skogbruk. Regnskapsresultater 2003 

   Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2003, Research report, 2004-11)
  • Driftsgranskinger i jord- og skogbruk. Regnskapsresultater 2004 

   Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2004, Research report, 2005-12)
   Hovedformålet med driftsgranskingene er å presentere årlige resultater, og mer langsiktige utviklingslinjer, for økonomien på gårdsbruk der inntekter fra jordbruket har et vesentlig omfang. Driftsgranskingene bygger ...
  • Driftsgranskinger i jord- og skogbruk. Regnskapsresultater 2005 

   Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2005, Research report, 2006-12)
   Hovedformålet med driftsgranskingene er å presentere årlige resultater, og mer langsiktige utviklingslinjer, for økonomien på gårdsbruk der inntekter fra jordbruket har et vesentlig omfang. Driftsgranskingene bygger ...
  • Driftsgranskinger i jord- og skogbruk. Regnskapsresultater 2006 

   Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2006, Research report, 2007-12)
   Hovudformålet med driftsgranskingane er å presentere årlege resultat og den meir langsiktige utviklinga for økonomien på gardsbruk der inntekta frå jordbruket har eit vesentleg omfang. Driftsgranskingane byggjer på ...